ข่าวสารและบทความ
แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ โดยการคำนึงถึงหลักความเป็นวิชาชีพ

แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ โดยการคำนึงถึงหลักความเป็นวิชาชีพ

  1. รักษาความเป็นวิชาชีพตลอดเวลา ไม่เฉพาะขณะปฏิบัติหน้าที่ เพราะการกระทำส่วนตัวก็อาจส่งผลกระทบต่อความหน้าเชื่อถือทางวิชาชีพได้เช่นกัน
  2. คิดก่อนโพสต์ คำนึงถึงความเหมาะสมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่จะโพสต์ก่อนทำการเผยแพร่เสมอ
  3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม เช่น โพสต์ภาพขณะดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด หรือ ลามกอนาจาร เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เผยแพร่ภาพหรือเนื้อหาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ภาพในหอผู้ป่วย ภาพผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เป็นต้น
  4. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและแยกบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเรื่องส่วนตัวกับวิชาชีพที่เหมาะสม
  5. ตรวจสอบเนื้อหาออนไลน์อยู่เสมอ ตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง
  6. พึงปฏิบัติและรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสมผู้ประกอบวิชาชีพอย่างสุขภาพพึงปฏิบัติตนและรักษาระยะห่างกับผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ป่วยให้เหมาะสม