โรงพยาบาลควนเนียง
เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำของจังหวัดสงขลา
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบผสมผสาน
โรงพยาบาลควนเนียง

เปิดให้บริการตรวจ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา และจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาโดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดให้บริการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 118

คลินิกแพทย์แผนไทย

เปิดให้บริการนวดรักษา ประคบสมุนไพร
อบไอน้ำสมุนไพรการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด การใช้ยาสมุนไพร
เวลาให้บริการ
– เวลาราชการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลาราชการ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 118

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด
สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่างๆ ผู้ที่มีอาการชาแขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
เด็กที่มีพัฒนาการช้า และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
เวลาให้บริการ
– เวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลาราชการ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 145

คลินิกทันตกรรม

ให้บริการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ทำฟันปลอม ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน
เวลาให้บริการ
– เวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลาราชการ วันจันทร์ พุธ เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 121

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีภาวะวิกฤติและภาวะปกติตลอด 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินโทร. 1669

คลินิกหมอครอบครัว (PCC)

วันจันทร์ : รพ.สต.เกาะใหญ่
วันอังคาร : ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอควนเนียง

ข้อมูลการให้บริการคลินิกพิเศษ

 • วันจันทร์
  คลินิกวัณโรค
 • วันอังคาร
  คลินิกวางแผนครอบครัว
 • วันพฤหัสบดี
  คลินิกฝากครรภ์/คลินิก Wafarin
 • วันศุกร์
  คลิกนิกหอบหืด

ประกาศ โรงพยาบาลควนเนียง
เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในระลอกใหม่ ทางโรงพยาบาล ใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการงดเยี่ยมผู้ป่วย จะอนุญาตให้เฝ้าได้ เพียง 1 คนเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับผู้ที่มารับบริการ โปรดแจ้งข้อมูลสุขภาพและประวัติการเดิน ทางรวมถึงผู้ใกล้ชิดให้ครบด้วน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

gutentor-overlay

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว(จ้างเหมา)-พนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายล…
Read More
gutentor-overlay

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว(จ้างเหมา)-พนักงานช่วยเหลือคนไข้ดาวน์โหลด…
Read More
gutentor-overlay

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลควนเนียงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์เครื่องต…
Read More
gutentor-overlay

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา คลิกดูรายละเอียด…
Read More
gutentor-overlay

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยาดาวน์โหลด…
Read More