จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กายภาพบำบัด) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กายภาพบำบัด) จำนวน 2 รายการ Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กายภาพบำบัด)จำนวน 2 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลควนเนียง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การ …

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กายภาพบำบัด)จำนวน 2 รายการ Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

โรงพยาบาลควนเนียง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์กา …

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 คลิก …

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล (ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญ …

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล (ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล (ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญ …

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล (ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล (ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัว …

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล (ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและออกแบบผังท่อรวบรวมน้ำเสียโรงพยาบาลควนเนียง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณรายจ่าย 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและออกแ …

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและออกแบบผังท่อรวบรวมน้ำเสียโรงพยาบาลควนเนียง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณรายจ่าย 2566 Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสาร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่า …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e- …

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »