ไม่ได้รับความสะดวกที่โรงพยาบาล

ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก ในการใช้บริการที่โรงพยาบาลควนเนียง ซึ่งหากท่านต้องการให้คำแนะนำ หรือมีข้อร้องเรียน สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ทันที ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน