อัตราการให้บริการโดยรวม

อัตราค่าห้องพิเศษ
โรงพยาบาลควนเนียง