อัตราการให้บริการโดยรวม

medical, appointment, doctor-563427.jpg

อัตราค่าห้องพิเศษ
โรงพยาบาลควนเนียง

doctors, hospital, people-2607295.jpg