โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยขบวนรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 เวลา 7.00-16.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนเนียง