onepageโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยห่างไกลข้อเข่าเสื่อมและการพลัดตกหกล้ม ปี 2566 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนควนเนียง