ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

โรงพยาบาลควนเนียง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่