ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและออกแบบผังท่อรวบรวมน้ำเสียโรงพยาบาลควนเนียง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณรายจ่าย 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและออกแบบผังท่อรวบรวมน้ำเสียโรงพยาบาลควนเนียง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณรายจ่าย 2566 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม