โรงพยาบาลควนเนียง
เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำของจังหวัดสงขลา
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบผสมผสาน
โรงพยาบาลควนเนียง

เปิดให้บริการตรวจ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา และจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาโดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดให้บริการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 118

คลินิกแพทย์แผนไทย

เปิดให้บริการนวดรักษา ประคบสมุนไพร
อบไอน้ำสมุนไพรการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด การใช้ยาสมุนไพร
เวลาให้บริการ
– เวลาราชการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลาราชการ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 118

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด
สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่างๆ ผู้ที่มีอาการชาแขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
เด็กที่มีพัฒนาการช้า และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
เวลาให้บริการ
– เวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลาราชการ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 145

คลินิกทันตกรรม

ให้บริการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ทำฟันปลอม ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน
เวลาให้บริการ
– เวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลาราชการ วันจันทร์ พุธ เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 121

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีภาวะวิกฤติและภาวะปกติตลอด 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินโทร. 1669

คลินิกหมอครอบครัว (PCC)

วันจันทร์ : รพ.สต.เกาะใหญ่
วันอังคาร : ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอควนเนียง

ข้อมูลการให้บริการคลินิกพิเศษ

 • วันจันทร์
  คลินิกวัณโรค
 • วันอังคาร
  คลินิกวางแผนครอบครัว
 • วันพฤหัสบดี
  คลินิกฝากครรภ์/คลินิก Wafarin
 • วันศุกร์
  คลิกนิกหอบหืด

ประกาศ โรงพยาบาลควนเนียง
เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในระลอกใหม่ ทางโรงพยาบาล ใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการงดเยี่ยมผู้ป่วย จะอนุญาตให้เฝ้าได้ เพียง 1 คนเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับผู้ที่มารับบริการ โปรดแจ้งข้อมูลสุขภาพและประวัติการเดิน ทางรวมถึงผู้ใกล้ชิดให้ครบด้วน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

gutentor-overlay

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลควนเนียง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิช…
Read More
gutentor-overlay

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลควนเนียง ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ต…
Read More
gutentor-overlay

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลควนเนียง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำ…
Read More
gutentor-overlay

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคล…
Read More
gutentor-overlay

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลควนเนียง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงา…
Read More
gutentor-overlay

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 5 อัตรา

โรงพยาบาลควนเนียง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำ…
Read More

ข้อมูลสำหรับผู้รับบริการ

[logo-slider]

สายด่วนผู้บริหาร