ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลควนเนียง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา คลิกอ่านรายละเอียด