ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว(จ้างเหมา)-พนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกดูรายละเอียด