ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลควนเนียงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล