ข่าวสารและบทความ
เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้ถุงพลาสติก

เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้ถุงพลาสติก

โรงพยาบาลควนเนียง ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา จึงขอความร่วมมือผู้ป่วยนำถุงผ้าหรือกระเป๋ามารับยาทุกครั้ง