ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

— ไม่ได้รับความสะดวกที่โรงพยาบาล —

ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการที่โรงพยาบาลควนเนียง ซึ่งหากท่านต้องการให้คำแนะนำ
หรือมีข้อร้องเรียน สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ทันที ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อขั้นตอนการดำเนินการผลการดำเนินการ ปีงบ 2565

ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์โรงพยาบาล : www.knhospital.go.th/
โทรศัพท์
– 074-386-646
– 076-386-646 ต่อ 129
ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลควนเนียง
จดหมาย : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลควนเนียง 1 หมู่ 10 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
ตู้รับความคิดเห็นตามจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล
สายด่วนผู้บริหาร : 084-0595874