ประวัติโรงพยาบาล

เดิมสถานที่ตั้งโรงพยาบาลควนเนียง เป็นที่ตั้งแขวงการทางมีถนนยนตรการกำธร เป็นถนนสายหลักในการคมนาคม เมื่อแขวงการทางยุบลง เป็นสถานที่ว่างเปล่า รกร้างมาเป็นเวลาหลายปี ต่อมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำรวจความต้องการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสาขา ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2531 จึงได้รับอนุมัติ จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2534 ต่อเมื่อปีงบประมาณ 2539 ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง และได้เปิดให้บริการ ณ อาคารใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 21 ไร่ 2งาน