ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 10 ถ.ยนตรการกำธร ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
เบอร์โทร : 074-386646-7
Fax : 074-386646
website : https://www.knhospital.go.th

เบอร์ติดต่อสายตรง

สายตรงโควิด : 083-4411654
สายตรงวัคซีน : 096-1015466
สายตรงห้องฉุกเฉิน : 065-3488637
สายตรงผู้ป่วยใน : 065-3488673