ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 10 ถ.ยนตรการกำธร ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
เบอร์โทร : 074-386646-7
Fax : 074-386646
website : https://www.knhospital.go.th